فیلترها
تنظیمات
جستجو
خبرخوان

2018, شهریور

چند روش برای تمیز کردن رینگ و لاستیک ماشین وجود دارد؟
0 چند روش برای تمیز کردن رینگ و لاستیک ماشین وجود دارد؟

دو روش برای تمیز کردن و براق کردن رینگ لاستیک وجود دارد روش اول استفاده از اسپری تمیزکننده رینگ و لاستیک خودرو و روش دوم استفاده از دستگاه تمیز کننده رینگ و لاستیک ماشین

شستشوی تانکر سوخت
1 شستشوی تانکر سوخت

در روش قدیمی از واتر جت برای شستشوی تانکر سوخت استفاده میشد که بسیار  خطرناک و دارای آلودگی های زیست محیطی و زمان زیادی صرف شستشو تانکر سوخت میشد  اما استفاده از بخار برای شستشوی تانکر سوخت دیگر خطری شما را تهدید نمیکند و هیچ آلودگی ندارد و زمان کمتری برای شستشوی تانکر صرف میشود.

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)