فیلترها
تنظیمات
جستجو

پرشرسوئیچ در کارواش بخار

تماس برای قیمت
پرشر سوئیچ در کارواش بخار برای کنترل و تنظیم فشار بخار در دیگ بخار استفاده می شود. تعداد پرشر سوئیچ در کارواش بخار باتوجه به ظرفیت دیگ بخار تعیین می گردد.

وظیفه پرشر سوئیچ در کارواش بخار


همانطور که گفته شد وظیفه پرشر سوئیچ در  قطعات و تجهیزات کارواش بخار کنترل و تنظیم فشار داخل دیگ بخار می باشد. تنظیم فشار دیگ بخار در به دو المان بستگی دارد. المان اول تنظیم پرشر سوئیچ در کارواش بخار نسبت به ظرفیت کارواش بخار دیگ بخار تنظیم می گردد و المان دوم متناسب با نیاز مشتری مقدار فشار تنظیم می گردد. ظرفیت دیگ بخار تعیین کننده تعداد پرشر سوئیچ در کارواش بخار می باشد. بدین صورت که اگر ظرفیت دیگ بخار بالا باشد باید از دو یا سه عدد پرشر سوئیچ در کارواش بخار استفاده شود.

انواع پرشر سوئیچ در کارواش بخار


پرشر سوئیچ در کارواش بخار برای off/on: جهت خاموش و روشن کردن مشعل در زمانی که فشار بخار کم و زیاد می شود.
پرشرسوئیچ در کارواش بخار برای تنظیم مشعل: این پرشرسوئیچ در کارواش بخار برای تنظیم شعله مشعل می باشد و به دو صورت تدریجی و مرحله ای میتواند مقدار شعله مشعل را تنظیم کند. کاربرد این پرشرسوئیچ در کارواش بخار برای دیگ های بخار یا کارواش بخار با لیتراژ بالا می باشد.
پرشرسوئیچ در کارواش بخار جهت اطمینان یا پرشرسوئیچ اطمینان: پرشرسوئیچ اطمینان در مواقعی عمل می کند که پرشرسوئیچ off/on از کار بی افتد پرشرسوئیچ اطمینان به مشعل فرمان می دهد و مقدار تنظیم فشار پرشرسوئیچ اطمینان اندکی بالاتر از پرشرسوئیچ off/on می باشد.

عملکرد پرشر سوئیچ در کارواش بخار off/on


عملکرد پرشر سوئیچ در کارواش بخار off/on بدین صورت عمل می کند که اگر فشار بخار از حد مجاز بیشتر شود مشعل در کارواش بخار را خاموش می کند و اگر فشار بخار از حد مجاز پایین تر شد مشعل را روشن می کند. به زبان ساده تر فرض کنید که فشار دیگ بخار را روی 5 بار تنظیم نمودید سپس مقدار تلرانس را روی 0.6 تنظیم نموده اگر فشار بخار در دیگ بخار از 0.6 افت کرد مشعل روشن می شود و اگر فشار بخار در دیگ بخار از 0.6 بیشتر شود پرشر سوئیچ در کارواش بخار برای off/on مشعل را خاموش می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید
  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند
*
*
  • بد
  • عالی
*
*
*
*

وظیفه پرشر سوئیچ در کارواش بخار


همانطور که گفته شد وظیفه پرشر سوئیچ در  قطعات و تجهیزات کارواش بخار کنترل و تنظیم فشار داخل دیگ بخار می باشد. تنظیم فشار دیگ بخار در به دو المان بستگی دارد. المان اول تنظیم پرشر سوئیچ در کارواش بخار نسبت به ظرفیت کارواش بخار دیگ بخار تنظیم می گردد و المان دوم متناسب با نیاز مشتری مقدار فشار تنظیم می گردد. ظرفیت دیگ بخار تعیین کننده تعداد پرشر سوئیچ در کارواش بخار می باشد. بدین صورت که اگر ظرفیت دیگ بخار بالا باشد باید از دو یا سه عدد پرشر سوئیچ در کارواش بخار استفاده شود.

انواع پرشر سوئیچ در کارواش بخار


پرشر سوئیچ در کارواش بخار برای off/on: جهت خاموش و روشن کردن مشعل در زمانی که فشار بخار کم و زیاد می شود.
پرشرسوئیچ در کارواش بخار برای تنظیم مشعل: این پرشرسوئیچ در کارواش بخار برای تنظیم شعله مشعل می باشد و به دو صورت تدریجی و مرحله ای میتواند مقدار شعله مشعل را تنظیم کند. کاربرد این پرشرسوئیچ در کارواش بخار برای دیگ های بخار یا کارواش بخار با لیتراژ بالا می باشد.
پرشرسوئیچ در کارواش بخار جهت اطمینان یا پرشرسوئیچ اطمینان: پرشرسوئیچ اطمینان در مواقعی عمل می کند که پرشرسوئیچ off/on از کار بی افتد پرشرسوئیچ اطمینان به مشعل فرمان می دهد و مقدار تنظیم فشار پرشرسوئیچ اطمینان اندکی بالاتر از پرشرسوئیچ off/on می باشد.

عملکرد پرشر سوئیچ در کارواش بخار off/on


عملکرد پرشر سوئیچ در کارواش بخار off/on بدین صورت عمل می کند که اگر فشار بخار از حد مجاز بیشتر شود مشعل در کارواش بخار را خاموش می کند و اگر فشار بخار از حد مجاز پایین تر شد مشعل را روشن می کند. به زبان ساده تر فرض کنید که فشار دیگ بخار را روی 5 بار تنظیم نمودید سپس مقدار تلرانس را روی 0.6 تنظیم نموده اگر فشار بخار در دیگ بخار از 0.6 افت کرد مشعل روشن می شود و اگر فشار بخار در دیگ بخار از 0.6 بیشتر شود پرشر سوئیچ در کارواش بخار برای off/on مشعل را خاموش می کند.

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)